Portfolio

Słoneczny relaks

Styl:

Ogród nowoczesny- bylinowy.

Projektowane elementy:

  • ukształtowanie terenu
  • podział komunikacji pieszej i samochodowej
  • nawierzchnie utwardzone komunikacji pieszej i samochodowej
  • dobór materiałów nawierzchni utwardzonych
  • dobór gatunkowy materiału roślinnego
  • plan nasadzeń roślinnych

Koncepcja.

Realizacja obejmowała kompleksowe zagospodarowanie całości terenu z zabudową jednorodzinną.

Inspiracją stworzonego projektu była otwarta przestrzeń działki „zalana” przez cały dzień promieniami słońca.

I etapem było wykonanie nawierzchni utwardzonych z wyraźnym podziałem na dojazd do garażu będącego integralną częścią domu oraz ścieżki komunikacji pieszej wokół niego. Całość wykonano z kostki brukowej w dwóch kolorach nawiązującej do koloru elewacji budynku. Ścieżki zostały otoczone rabatami, poprowadzonymi w liniach prostych i obsadzone mnogością bylin z akcentami w postaci wiśni odmiana „Kanzane”, w różnych odmianach Miskantów oraz róże.

Dobór gatunkowy został świadomie dobrany w taki sposób, by otoczenie domu cieszyło jego mieszkańców przez cały rok, a „wylewające” się na ścieżki wielobarwne fale roślin urozmaicają płaski teren działki.